Productfilter

Productlijn

Kleur


Formaten

Design

Plaatsing

Emboss

Biofilische elementen

Biofilische patronen

Biofiel design
Biofiel design

Een kennismaking met biofiel design

Biofiel is de ons mensen aangeboren, biologisch bepaalde affiniteit met de natuurlijke omgeving. Mensen hebben een onderbewust verlangen om contact te maken met de natuur in hun omgeving. Biofiel design op zijn beurt incorporeert elementen en patronen die in de natuurlijke omgeving voorkomen in ruimtes waarin we werken, leven en spelen ten faveure van degenen doe deze ruimtes benutten.

Biofiel design biedt ons het fundament voor het helpen een positieve invloed uit te oefenen op zowel menselijk als ecologisch welzijn in gebouwomgevingen door sensitief te reageren op de unieke ecologie van plaats, cultuur, geschiedenis en schoonheid, zodat er plekken worden gecreëerd met plezier, inspiratie en verbondenheid. De doelstellingen en strategieën van biofiel design zijn ontwikkeld vanuit onderzoeksterreinen zoals studies over omgeving en gedrag, biologie en fysieke en psychische gezondheid. Empirisch verkregen bewijs toont aan dat een biofiel design psychologische en fysiologische effecten heeft die ondersteunend zijn voor genezing, leren, cognitieve vaardigheden en creativiteit. Bovendien genieten mensen van ruimtes die hen verbinden met de natuur als een resultaat van deze inherente biologische verbindingen.

De voordelen van biofiel design kunnen ook in geldelijke waarde worden uitgedrukt, want aangetoond is dat dit een positieve invloed heeft op dingen als verzuim en gebruik van ziektedagen, behoud van personeel, werkprestaties, genezingspercentages, snelheid van leren in klaslokalen, tevredenheid en vermindering van stress en geweld.

 

Aspecta in de studio - biofiel design

 

Biofiele elementen en patronen

Deze zes elementen, oorspronkelijk vastgesteld door Stephen R. Kellert, de initiatiefnemer van de discipline, bieden een raamwerk voor biofiel design en de classificatie van meer dan 70 eigenschappen.

Vier van de zes biofiele elementen zijn vertegenwoordigd in het Aspecta-portfolio.
*Pictogrammen ontleend aan Lens Strategy

OMGEVINGSKENMERKEN

Het gebruik van relatief bekende kenmerken uit de natuur.

Groene wand in kantoorgebouw

Natuurlijke materialen: ervaringen in de natuur zijn niet alleen aangenaam en van positieve invloed op ons emotionele welzijn, onze fysieke gezondheid verbetert er ook door. Het is gebleken dat blootstelling aan natuurlijke elementen je prettiger kan doen voelen, de bloeddruk kan verlagen en zelfs onze creatieve en cognitieve prestaties ten goede kan komen. De rijke kleuren en details van Aspecta's designs geven uitdrukking aan de natuurlijke elementen hout en steen, en laat ons in een bebouwde omgeving profiteren van de voordelen van de natuur.

Foto: levende muur in het Metroflor Design and Innovation Center, Calhoun, GA

Kleur: kleur kan tot zowel emotionele als fysieke reacties leiden, het gevoel opwekken van rust, aandacht, focus, energie. Heldere, krachtige kleuren herinneren aan de kenmerken van onze natuurlijke omgeving: de lucht, een zonsondergang, een bos, de heldere gloed van de zon of een bloeiende bloem. Strategische toepassing van kleur is belangrijk bij het verbeteren van de beleving van een binnenruimte met behulp van een biofiel ontwerp.

Foto: de Biofit Gym, 's werelds eerste biofiele fitnesslokaal in Londen, VK.

Bio-fitnesslokaal in Londen, VK

NATUURLIJKE VORMEN EN FORMATIES

Integratie van voorstellingen en simulaties van de natuurlijke wereld.

Welsh Assembly Builidng in het VK

Simulatie van natuurlijke kenmerken: onze zintuigen zijn erop getraind orde, patronen en structuren te herkennen in onze natuurlijke omgeving. Herkenning van dezelfde kenmerken in niet-natuurlijke materialen zorgt voor een positieve reactie en we kunnen ze met onze gebruikelijke logica begrijpen. Aspecta's grote aandacht voor de visuele details en texturen van houtnerf of steen versterkt onze perceptie van de integriteit van het materiaal en onze waardering ervan.

Foto: Welsh Assembly Builidng in het VK.

 

Biomorfisch: patronen en structuren in de natuur zijn getest en hebben zich ontwikkeld zodat organismen kunnen gedijen. Biomorfisch design probeert natuurlijke vormen niet te kopiëren, maar gelijkenissen en overeenkomsten zorgen ervoor dat wij conclusies kunnen trekken over hun uiterlijke logica.

Botanische motieven: botanische motieven die lijken op natuurlijke vormen zoals bladeren, stengels en schelpen, dienen als abstracties van de natuur. Door hun organische opdruk van vorm en diepte bieden de patronen van biofiel design die inherent zijn aan Aspecta's productlijn Ornamental ons de ervaring van een op natuurlijke wijze geordende complexiteit en rijkdom. De schaal van de patronen draagt bij aan de visuele interessantheid en het decoratieve effect.

Foto: de superbomen in de Singapore Gardens by the Bay. Deze bomen lijken in vorm en functie op echte bomen.

 

Vormen die zich afzetten tegen strakke lijnen en rechte hoeken: een natuurlijk uiterlijk wordt zelden gekenmerkt door rechte lijnen en hoeken, maar toont krommingen en organische vormen die door natuurlijke krachten zijn bewerkstelligd. Strakke lijnen en rechte hoeken zijn evident in menselijke techniek en gefabriceerde producten en bouwwerken.

De superbomen in de Singapore Gardens

NATUURLIJKE PATRONEN EN PROCESSEN

Nadruk op de verwerking van eigenschappen uit de natuur.

Hindoeïstische tempel in Delhi, India

Veelheid aan informatie: onze menselijk lichamen gedijen bij ervaringen die onze zintuigen prikkelen, met een voorkeur voor de complexiteit die de natuur biedt. Elementen in een biofiel design kunnen patronen uit de natuur nabootsen, waardoor belangstelling wordt gestimuleerd en betrokkenheid wordt vergroot. Door verschillende natuurlijke texturen en patronen in lagen aan te brengen ontstaat een diepe gelaagdheid aan informatie waar onze hersenen en ons lichaam op kunnen reageren, wat vervolgens van positieve invloed is op ons cognitief functioneren, onze creativiteit, onze nieuwsgierigheid of onze verbeelding.

Fractalen: Fractalen zijn wiskundig gedefinieerde patronen met een zichzelf herhalen en wisselende schaal zoals voortkomend in de natuur. Sneeuwvlokken, takken, schelpen, bergen en planten, zijn allemaal voorbeelden van fractalen. Patronen met fractale schaaleigenschappen stimuleren op natuurlijke wijze de interesse van onze ogen en tastzin. Onze hersenen zijn getraind om positief te reageren op fractale patronen met dichtheden die vergelijkbaar zijn met die in de natuur.

Foto links: Hindoeïstische tempel in Delhi, India. De plafonds hebben elk afzonderlijk een fractaalachtig effect, maar vormen ook een patroon als geheel.

Leeftijd, verandering en de tand des tijds: We voelen ons van nature aangetrokken door materialen en patronen die het verloop van tijd accuraat in zich dragen. Gesimuleerde sporen van natuurlijke processen, verwering, verval en slijtage bevorderen dat materialen als natuurlijk in plaats van synthetisch worden ervaren. We worden ertoe aangezet een geschiedenis, een door de tijd aangetaste aanwezigheid van materiaal te zien, wat de rijkheid en complexiteit van, en de waardering voor een omgeving vergroot.

Gevoelige variabiliteit: in de natuur is geen monotone herhaling te vinden. We vinden er ritmische herhalingen en gelaagde schoonheid, die door de mens met geest en lichaam als comfortabel en geruststellend worden ervaren. Door stimulatie van onze zintuigen met variaties in onze omgeving via licht, textuur en kleur kunnen we bewust omgaan met en reageren op onze omgeving.

Foto rechts: Gevelrenovatie van de Suites Vacenue Aparthoel in Barcelona, Spanje. De biomorfe vormen veranderen het licht dat in de bebouwing komt en maken het diffuus, wat de inwoners een natuurlijker lichtervaring geeft.

 

Integratie van delen in het geheel: tegemoetkomend aan onze biologische behoefte aan informatie, sluit dit patroon aan bij onze menselijke affiniteit voor biomorfe vormen waarmee ons lichaam en denken weg weet; we volgen de randen van de vormen en vervolledigen het beeld.

Suites

PLAATSGEBONDEN RELATIES

De geslaagde verbinding tussen cultuur en ecologie, in een geografische context.

Frank Lloyd Wright's watervalgebouw

Integratie van plaats en cultuur: De stijl spreekt met de aantrekkelijkheid van een biofiel design tot onze aangeboren menselijke affiniteit met een diepe worteling in de geschiedenis. Daarmee ervaren we een zinvolle relatie met een plaats en verbondenheid met de wereld.

Foto links: Watervalgebouw van Frank Lloyd Wright

Wilt u hier meer over leren?

Neem een diepe duik in biofiel design en vraag Aspecta's CEU "Biophilic Design and Resilient Flooring" bij u op locatie aan, gepresenteerd door een vertegenwoordiger van Aspecta. Klik hier om en aanvraag in te dienenben een vertegenwoordiger van Aspecta zal contact met u opnemen voor inplanning van de CEU bij u op locatie.

Wilt u CEU-credits behalen in uw eigen tijd, dan kunt u de CEU dagelijks online volgen op AEC Daily.

Aspecta productmatrix voor biofiel design

Bekijk de biofiele elementen en patronen in de onderstaande Aspecta-productportfolio.

Omgevingskenmerken Natuurlijke vormen en formaties Natuurlijke patronen en processen Plaatsgebonden relaties
Productserie Productcollectie Natuurlijke materialen Kleur Simulatie van natuurlijke kenmerken Vormen die zich verzetten tegen strakke lijnen en rechte hoeken Biomorfisch Botanische motieven Veel informatie Fractalen Leeftijd, verandering en de patina des tijds Zintuiglijke variatie Integratie van onderdelen tot een geheel Integratie van locatie en cultuur
Aspecta FIVE Beaumont Hickory
Aspecta FIVE Blair Cherry
Aspecta FIVE Contemporary Oak
Aspecta FIVE Lithic Stone
Aspecta FIVE Mason Oak
Aspecta FIVE Melbourne Elm
Aspecta FIVE Pedona
Aspecta FIVE Perfect Oak
Aspecta FIVE Perfect Oak - Herringbone
Aspecta FIVE Piermont
Aspecta FIVE Summer Pine
Aspecta FIVE Treated Oak
Aspecta FIVE Turkish Marble
Aspecta FIVE Washed Concrete 18x18
Aspecta FIVE Washed Concrete 24x24
Aspecta ONE Alpine Ridge
Aspecta ONE Vloeren met Alpine Ridge-motief
Aspecta ONE Coventry
Aspecta ONE Dockside
Aspecta ONE Highland Step
Aspecta ONE Loft Wood
Aspecta ONE Manor Stone
Aspecta ONE Midtown
Aspecta ONE Midtown Prism
Aspecta ONE Shipwright
Aspecta ONE Vloeren met Shipwright-motief
Aspecta ONE Washed Wood
Aspecta ONE Vloeren met Washed wood-motief
Aspecta ONE Ornamental Damask Alpine Ridge
Aspecta ONE Ornamental Damask Midtown
Aspecta ONE Ornamental Damask Shipwright
Aspecta ONE Ornamental Damask Washed Wood
Aspecta ONE Ornamental Malta Shipwright
Aspecta ONE Ornamental Malta Alpine Ridge
Aspecta ONE Ornamental Masquerade Midtown
Aspecta ONE Ornamental Masquerade Midtown Prism
Aspecta TEN Brindle Oak
Aspecta TEN Corneto
Aspecta TEN Crescent Oak
Aspecta TEN Fulton Hyde
Aspecta TEN Runyon Oak
Aspecta TEN Tally Oak
Aspecta TEN Tanley Hall
Aspecta TEN Urban Grid
Download de biofiele productmatrix