Productfilter

Productlijn

Kleur


Formaten

Design

Plaatsing

Emboss

Biofilische elementen

Biofilische patronen

Voorwaarden en juridisch

 

JURIDISCHE VERKLARING

VOORWAARDEN VAN GEBRUIK VAN WEBSITE EN INHOUD LEES DEZE JURIDISCHE VERKLARING ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE EN DE INHOUD GAAT GEBRUIKEN, AANGEZIEN DEZE VOORWAARDEN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE INHOUD REGELEN.

Door deze website (de "Website") en de inhoud te openen, te bekijken en/of te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en met het opvolgen van de "Juridische Verklaring/Voorwaarden van gebruik van deze website en de inhoud".

Aspecta BV ("Aspecta") behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder kennisgeving, deze website en de inhoud te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot, deze "Juridische Verklaring/Voorwaarden van gebruik van deze website en de inhoud" en het "Privacybeleid" van deze website. Elke keer dat u deze website bezoekt, dient u de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot, deze "Juridische Verklaring/Voorwaarden van gebruik van de website en inhoud", als ook het "Privacybeleid" van de website, te controleren op updates en revisies. U gaat akkoord met het gehouden zijn aan deze revisies en updates die Aspecta aan de website of de inhoud daarvan kan uitvoeren.

 

AUTEURSRECHT 

Alle inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, grafische afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audio en videoclips en software, en de pagina-indeling van deze inhoud (hierna gezamenlijk de "Inhoud" genoemd), zijn het eigendom van Aspecta of de leveranciers van de inhoud en worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetgeving omtrent auteursrecht en alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden. Op vergelijkbare manier is de compilatie van alle inhoud van deze website het exclusieve eigendom van Aspecta en wordt deze door dit soort wetgeving beschermd. Alle op deze website gebruikte software is eigendom van Aspecta of de softwareleveranciers en wordt door dezelfde wetgeving beschermd, en alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden.

Tenzij anders in deze website gespecificeerd, bent u door Aspecta BV geautoriseerd om de door Aspecta BV of dochterondernemingen gepubliceerde inhoud van deze website te bekijken, downloaden, afdrukken, kopiëren, rapporten te creëren en te distribueren, volgens de volgende voorwaarden: (1) Indien u particulier bent, is deze inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik en niet voor externe distributie of gebruik; (2) Indien u deze website, en de inhoud, namens een organisatie opent en gebruikt, mag u deze inhoud uitsluitend binnen deze bedrijfsorganisaties gebruiken, en niet voor externe distributie of gebruik; en (3) u dient op alle kopieën van de inhoud, en alle legenda, meldingen omtrent auteursrecht, eigendomsrecht en andere zaken die op de inhoud getoond worden, op te nemen, en als deze legenda of meldingen niet op de inhoud aanwezig zijn, de volgende auteursrechtmelding op te nemen in alle kopieën: "Copyright © 2014 Aspecta BV. Alle rechten wereldwijd voorbehouden." U ontvangt geen licentie, behalve indien geautoriseerd in deze paragraaf, voor auteursrecht, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten van de inhoud.

 

HANDELSMERKEN EN SERVICEMERKEN

De handelsmerken en servicemarkeringen op deze website zijn het exclusieve eigendom van Aspecta BV en gebruiksrechten of andere rechten wat betreft deze handelsmerken worden niet toegekend zonder expliciete, schriftelijke toestemming van Aspecta BV. Verder kunnen er ook logo's, handelsmerken en servicemarkeringen van derde partijen aanwezig zijn op deze website, en deze zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaren en gebruiksrechten of andere rechten met betrekking tot deze handelsmerken worden niet toegekend zonder expliciete, schriftelijke toestemming van eigenaar van het handelsmerk/de servicemarkering. 

 

LINKS

Aspecta BV kan voor het gemak links verstrekken naar websites die niet van Aspecta BV zijn met uitsluitend als doel om u door te sturen naar informatie over onderwerpen die nuttig voor u kunnen zijn, of die uw belangstelling kunnen hebben. Aspecta BV controleerde niet alle websites waar op deze website naar gelinkt wordt. Aspecta BV heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze niet-Aspecta BV websites en is niet verantwoordelijk voor off-site pagina's of andere websites waar op deze website naar gelinkt wordt. De opname van een link naar zo een website impliceert geen steun van Aspecta BV voor de website of de inhoud hiervan. Het klikken op links naar off-site pagina's of andere websites is voor eigen risico.

 

DISCLAIMERS

DEZE WEBSITE EN DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT DOOR ASPECTA BV OP EEN "INDIEN BESCHIKBAAR" BASIS. ASPECTA BV VERSTREKT GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF ANDERE CONDITIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAT BETREFT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN DOET ASPECTA BV AFSTAND VAN ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR VEELVOORKOMENDE EN/OF BEPAALDE DOELEN, TITEL, NIET-SCHENDING, PRESTATIES, WERKING OF DOCUMENTATIE VAN DE INHOUD. DEZE WEBSITE EN DE INHOUD WORDEN VERSTREKT MET ALLE FOUTEN, EN HET GEHELE RISICO VAN GOEDE KWALITEIT, PRESTATIES , JUISTHEID EN VERRICHTINGEN IS VOOR U. DAARNAAST GEEFT ASPECTA BV GEEN GARANTIE DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DE INHOUD DIE TOEGANKELIJK IS VIA DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN, JUIST, VOLLEDIG, ACTUEEL OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. VERDER GARANDEERT OF VERKLAART ASPECTA BV NIET DAT DEZE WEBSITE, DE INHOUD VAN DEZE WEBSITE EN/OF DE BESTANDEN VEILIG EN/OF COMPATIBEL ZULLEN ZIJN MET UW BROWSER OF EEN ANDER PROGRAMMA VOOR HET OPENEN VAN WEBSITES. ASPECTA BV IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELK SOORT SCHADE DAN OOK VOORTKOMEND UIT UW TOEGANG TOT EN/OF UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN DE INHOUD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADES.

 

VERBODEN ACTIVITEITEN

Het is de gebruikers van de website ten strengste verboden om deze website en de inhoud te gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden of voor het plaatsen van of verzenden naar deze website van illegale, bedreigende, kwaadsprekende, lasterlijke, opruiende, pornografische of beledigende communicaties en/of materialen die kunnen resulteren in wettelijke aansprakelijkheid op grond van burgerlijk of strafrecht. U gaat akkoord ermee dat u geen acties onderneemt die deze website en de inhoud kunnen schaden of hinderen.

 

MEDEDELING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS BETREFFENDE SCHENDING VAN AUTEURSRECHT OF INTELLECTUEEL EIGENDOM

Aspecta BV respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers om dit ook te doen. Bent u van mening dat uw werk gekopieerd is op zo een manier dat het auteursrecht, of uw intellectuele eigendomsrechten, geschonden zijn, verstrek Aspecta BV dan van de volgende informatie:

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsbelangen;
  • een beschrijving van het werk waar het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten op rust waarvan u claimt dat ze geschonden zijn;
  • een omschrijving van waar op de site het materiaal zich bevindt dat uw rechten schendt;
  • je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet goedgekeurd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet;
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat bovenstaande informatie in uw mededeling juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of intellectueel eigendom of bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom.

De vertegenwoordiger van Aspecta BV voor meldingen van claims voor auteursrecht of andere schendingen van intellectuele eigendommen kan als volgt bereikt worden:
Via telefoon: (855) 400-7732
Via e-mail: support@aspectaflooring.com

 

BEËINDIGING 

Aspecta BV kan deze website en/of uw toegang tot deze website en de inhoud hierin op ieder moment, om welke reden dan ook, zonder melding aan u, beëindigen. Aspecta BV zal in geval van dit soort beëindiging op geen enkele manier aansprakelijk zijn ten opzichte van u.
Copyright © 2014 Aspecta BV. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.
Juridische verklaring/voorwaarden voor de laatste keer bijgewerkt op 1 juni 2014 

 

PRESTATIEVERKLARING

Klik hier om de prestatieverklaring te downloaden die de richtlijnen voor bouwmaterialen samenvat.